Werkwijze

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten die tot doel heeft deze klachten te verlichten.

Doorheen onze gesprekken,aangevuld met bepaalde technieken zullen we samen op zoek gaan naar nieuwe wegen om het leven opnieuw te kunnen beleven als een zinvol bestaan.

De klachten kunnen uiteenlopend zijn: stressgerelateerde klachten, depressie, burnout, faalangst, rouwverwerkingsproblemen, energieproblemen, verminderd zelfvertrouwen,...

Psychotherapie is vooral aangewezen als U het gevoel hebt er alleen of met de hulp van Uw omgeving niet meer uit te raken.

Deze vorm van therapie is niet geschikt wanneer er sprake is van verslavingsproblematiek, psychotische klachten en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

In bovenstaande gevallen is een gesprek en een behandeling bij een psychiater aangewezen.

Aanmelding en intake.

Na een telefonisch contact plannen we ons eerste gesprek.

Dit eerste gesprek is een verkennend gesprek waarbij ik vooral zal luisteren naar Uw klachten of Uw pijn.

Ik ga samen met U op zoek naar de factoren die een belangrijke rol kunnen spelen binnen Uw problematiek, alsook naar bepaalde pijnlijke en verdrongen conflicten die sedert lange tijd worden onderdrukt.

Aan de hand van dit intakegesprek kan er een anamnese opgemaakt worden, waarop ik me kan baseren voor het verdere verloop van de therapie.

Binnen onze eerste sessie geef ik U de nodige praktische informatie.

Ook zal ik een korte toelichting geven over wat therapie juist inhoudt en het verloop ervan.

Het spreekt voor zich dat U de nodige vragen kan stellen.

Als U het vertrouwen stelt in onze onderlinge samenwerking en er bewust voor kiest om me mee te nemen als begeleider binnen Uw levensloop, leggen we tegen het einde van de eerste sessie een volgende sessie vast.

Integratieve psychotherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie; het aantal sessies kan variëren van 6 tot 20 sessies.

Indien U wenst om langer in begeleiding te blijven of indien Uw problematiek dit vraagt, kunnen we enkele bijkomende sessies vastleggen.

Mijn doelgroep bestaat uit jongeren en volwassenen met diverse problematieken ( zie verder op deze website )

Mijn consulten bestaan uit psychische begeleiding.

Doch daar veel problematieken een verminderd zelfvertrouwen met zich meebrengen, kan U ook steeds beroepen op een voedings- en afslankingsconsulente (zie samenwerking).

De voedings- en afslankingsconsulente zal samen met U een individuele aanpak uitwerken om tot zo een gezond mogelijk voedingspatroon te komen.

Er is namelijk een voortdurende wisselwerking tussen lichaam en geest.

Beiden moeten in balans zijn om te kunnen streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam.

Praktische afspraken:

Ik werk samen met enkele artsen uit de streek en andere hulpverleners (zie samenwerking).

Het kan zijn dat deze mensen U doorverwezen hebben of U het advies gegeven hebben met mij contact op te nemen.

Ook kan U zelf het initiatief nemen een afspraak met mij vast te leggen.

Een verwijsbrief is niet noodzakelijk.

De eerste 4 sessies worden wekelijks gepland; dit om tot een vruchtbaar resultaat te komen.

Iets later zullen we in overleg beslissen of we al dan niet de consulten op tweewekelijkse basis verderzetten.

Een sessie duurt 1 uur en de kostprijs bedraagt 60 euro/u.

Onze afspraak begint stipt op tijd;indien U toch later aankomt, zal de sessie afgerond worden tegen het voorziene tijdstip.

Dit hanteer ik vooral in het belang en naar het respect toe van de mensen die op volgend consult verwacht worden.

Tijdens de therapeutische gesprekken zal ik geen telefoonoproepen beantwoorden; dit in functie om de therapeutische sessie niet te onderbreken.

U mag wel reeds een bericht nalaten en ik zal U zo spoedig mogelijk contacteren.

Ik hanteer een korte wachttijd voor onze eerste ontmoeting.

Indien U niet over de mogelijkheid beschikt om overdag langs te komen, kan er steeds een avondconsultatie vastgelegd worden.

Indien U door een gegronde reden onze afspraak niet kan nakomen, is het aangewezen deze afspraak min. 24u. op voorhand te annuleren.  Zoniet, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

Bij verdere vragen mag U me steeds vrijblijvend contacteren.

Bezoekers
  • Total Visitors: 302654
  • Unique Visitors: 52003
  • Your IP: 3.236.83.154