U bent hier

Home » Aanbod

Therapie volwassenen

Doorheen ons leven leggen we een lange weg af...

Op deze weg kunnen we mooie, boeiende, leerrijke ervaringen beleven, evenals pijnlijke, kwetsende en moeilijke momenten meemaken...

Als U aanvoelt dat het niet meer lukt om zelf oplossingen te vinden en als U het gevoel hebt dat ook Uw omgeving U niet voldoende kan ondersteunen, weet dan dat individuele therapie voor U aangewezen is.

U staat er immers niet alleen voor; onze relatie bestaat uit een wederzijds vertrouwen, waar er ruimte is om alle moeilijkheden en thema's onder woorden te brengen .

De eerste stap naar psychologische begeleiding is voor vele mensen nog groot.

Al gauw zal U aanvoelen dat U niet bang hoeft te zijn om tot jezelf te komen, om Uw verdriet te mogen laten zien, om te mogen zijn wie U bent...

Binnen onze relatie staat U centraal, U wordt gehoord binnen Uw pijn.

Door stil te staan en ruimte te creëren voor U en Uw verhaal kan er beweging komen in datgene waar U mee zit.

Soms kan er een andere kijk ontstaan waarbij problemen als niet meer zo overladen en ingrijpend worden ervaren.

Soms kan het even Uw pijn verlichten door te praten over het verlies van bepaalde dierbare personen...

Aan de hand van gesprekken, therapeutische oefeningen en aangepaste ontspanningsoefeningen zal ik, samen met U, trachten Uw situatie opnieuw leefbaar te maken en U te helpen de nodige antwoorden te vinden op de vele vragen.

Ik zal U trachten te verbinden met Uw noden en verlangens, met Uw gedachten en gevoelens, met Uw mogelijkheden,…


Therapie aan oudere

'Hoe oud zou je zijn als je niet wist hoe oud je was?' (R.Cordon)

Het liefst van al zouden we het eeuwige jeugdige leven willen blijven ervaren, maar dit is tot op heden fictie.

Op oudere leeftijd is de kans op een depressie reëel, dewelke kan ontstaan door tal van factoren; beperking van de zelfredzaamheid, eenzaamheid, afname zelfbeschikking, angst voor de dood, verliezen van dierbaren (ouders, partner, kinderen, broers, zussen, vrienden,…), materiele verliezen(pensionering en verlaten van de
gezinswoning voor een aangepaste woonvorm,…), lichamelijke verliezen (chronische en acute ziekten,…).

Ieder van ons kan te maken krijgen met psychische klachten en het eerste aanspreekpunt is voor vele mensen nog steeds de huisarts.

De huisarts is een vertrouwenspersoon en de meest aangewezen persoon om een diagnose te stellen en U medicamenteus te behandelen.

Medicatie blijft steeds aangewezen bij een ernstige depressies en bij angststoornissen, doch is er reeds wetenschappelijk aangetoond dat bij milde depressies psychotherapie kan volstaan.

Elk mens is uniek en wil eens gehoord worden binnen zijn pijn en binnen zijn verdriet.

Naast het behandelen van de symptomen,is het ook zeer belangrijk het achterliggende verhaal te horen.

Ik zal naar Uw levensverhaal luisteren, U trachten emotioneel te ondersteunen waar U het moeilijk hebt.

Doorheen onze gesprekken kunnen we bepaalde gebeurtenissen, dewelke binnen Uw leven een grote betekenis hadden, een plaats geven.

U speelt de hoofdrol binnen Uw levensverhaal, ik bied U de ruimte en de veiligheid om alles bespreekbaar te maken wat U kwijt wil.

Uiteraard kom ik bij U langs in Uw thuisomgeving alsook in woon- en zorgcentra, zodat U zich niet hoeft te verplaatsen.

Binnen Aalst reken ik geen kilometervergoeding aan.

De kostprijs wordt berekend op Uw inkomen en wordt op voorhand afgesproken.

U kiest natuurlijk zelf hoeveel gesprekken U wenst.


U kan bij mij terecht voor :

rouw -en verlieservaringen (scheiding, ziekte, verlies van een dierbare, traumatische ervaringen,…)

persoonlijke levensvragen (gevoel vastgelopen te zijn, identiteitscrisis,…)

angst-,stemmings-en slaapklachten (hyperventilatie, slaapproblemen,…)

stress gerelateerde problemen(overspannenheid, burnout,…)

depressie

relatie- en gezinsproblemen(conflictsituaties, contactmoeilijkheden,…)

ontevredenheid werksituatie


Mental Coaching.

...De wens is de voorbode van datgene wat je kunt realiseren...(Goethe)

Als mental coach zal ik U via motiverende, ondersteunende en uitdagende gesprekken helpen om Uw doelen vast te stellen, Uw prioriteiten leren te bepalen en Uw sterke kanten van Uw persoonlijkheid beter te leren benutten.

Wat kunnen we veranderen binnen Uw leven om meer levenskwaliteit te kunnen nastreven?

Hoe kunnen we streven naar een stabiele work-life balans?

Hoe kunnen we bepaalde doelen trachten te bereiken ,zonder U zelf daar in moeten te verliezen?

Hoe kunnen we bewuster door het leven gaan en intenser genieten ?

Op welke manier kunnen we positief assertief zijn, zodat we onze eigen grenzen kunnen aangeven?

Hoe leren we 'nee' te zeggen ?

Hoe kunnen we ons fundamenteel zelfvertrouwen opnieuw aan boost geven na een ingrijpende gebeurtenis?

Op welke manier kunnen we ons zelfvertrouwen opbouwen?

Wat is het verschil tussen negatieve en positieve stress en hoe bereiken we flow in ons leven?


...Groeien omschrijven we als een gedrags- ,gewoonte- en persoonlijkheidsverandering die gewenst is en gekozen in door de client,

maw. voortaan ook rekening zal houden met zijn eigen behoeftes...

Bezoekers
  • Total Visitors: 290309
  • Unique Visitors: 49649
  • Your IP: 35.172.165.64