Tarief/tussenkomst.

Een therapeutische sessie voor jongeren en volwassenen alsook ouderbegeleiding duurt 1 uur en de kostprijs bedraagt 60 euro.

Indien U, omwille van een verdere verplaatsing of andere reden, de sessie graag verlengt tot 1,5 uur  kan dit zeker.

De kostprijs zal 90 euro bedragen.

Indien U dit wenst, mag U dit meedelen bij ons eerste gesprek.

Mocht U door een handicap of door leeftijdsgerelateerde lichamelijke klachten niet tot bij mij kunnen komen, bied ik U de mogelijkheid aan om aan huis te komen.


Tussenkomst ziekteverzekering bij psychotherapeutische begeleiding.

Consultaties kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds.

Het aantal tussenkomsten en de hoogte van het bedrag verschillen naar gelang de mutualiteit.

Ook sommige extra-legale verzekeringen van bedrijven en overheden voorzien in gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

Hieronder geef ik alvast even een overzicht van ziekenfondsen die voorzien in tussenkomsten.

Terugbetaling van psychotherapie is sedert de laatste jaren in volle evolutie omdat de doelmatigheid ervan wetenschappelijk is aangetoond.

De onderstaande lijst is enkel indicatief.  Voor een actuele stand van zaken raadpleegt U best even het ziekenfonds of Uw verzekering.

Christelijke Mutualiteit:

Tussenkomst: Per zitting wordt 20 euro/sessie terugbetaald voor kinderen/ jongeren. Bij volwassenen bedraagt de tussenkomst 10 euro/sessie. CM-leden met de verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75% van het betaalde honorarium terugbetaald.  Er zijn tot 24 tegemoetkomingen per lid voorzien per leven.

Voorwaarden: De therapeut is onderworpen aan een zelfstandig statuut en voldoet aan de BTW-verplichtingen en heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Procedure: Bezorg het CM-ziekenfonds het speciaal attest van het consult bij de therapeut.  De tegemoetkoming wordt op Uw rekening overgeschreven.


Bond Moyson Oost-Vlaanderen:

Tussenkomst: Per zitting wordt 20 euro/sessie terugbetaald betreft kinderen/jongeren. Bij volwassenen betreft de tussenkomst 10 euro/sessie. Er zijn tot 12 tegemoetkomingen per jaar per lid.

Procedure: De psychotherapeut vult een beurtenkaart in die U kunt afhalen in Uw Bond Moyson-kantoor.

Na afloop van de behandeling of na 5 beurten kan U de kaart afgeven aan het loket.

Het bedrag wordt gestort op Uw rekening.


Vlaams Neutraal Ziekenfonds:

Tussenkomst: Een tegemoetkoming van10 euro per raadpleging, met een max. van 50 euro per kalenderjaar, zowel voor kinderen/jongeren en volwassenen.

Procedure: Formulier laten invullen door therapeut en indienen bij mutualiteit.


Partena:

Tussenkomst: Terugbetaling van 20 euro per sessie,met een max. van 6 sessies per jaar voor kinderen/jongeren.

Personen met een chronische ziekte krijgen 20 euro per sessie terugbetaald , met een max. aan 12 sessies/jaar.

Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen door de therapeut, met toevoeging van een kleefbriefje.Het formulier indienen bij mutualiteit.


Liberale mutualiteit:

Tussenkomst: Terugbetaling van 10 euro/sessie voor volwassenen en 20 euro/sessie voor jongeren, met een max.van 6 sessies per jaar.

Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen door de therapeut, met toevoeging van een kleefbriefje. Het formulier indienen bij mutualiteit.Bezoekers
  • Total Visitors: 302652
  • Unique Visitors: 52002
  • Your IP: 3.236.83.154