Tarief/tussenkomst.

Een therapeutische sessie voor kinderen, jongeren, volwassenen alsook ouderbegeleiding duurt 1 uur en de kostprijs bedraagt 55 euro.

Indien U, omwille van een verdere verplaatsing of andere reden, de sessie graag verlengt tot 1,5 uur, kan dit zeker.

De kostprijs zal 75 euro bedragen.

Indien U dit wenst, mag U dit meedelen bij ons eerste gesprek.

Mocht U door een handicap of door leeftijdsgerelateerde lichamelijke klachten niet tot bij mij kunnen komen, bied ik U de mogelijkheid aan om aan huis te komen.


Tussenkomst ziekteverzekering bij psychotherapeutische begeleiding.

Consultaties kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds.

Jammer genoeg is deze tussenkomst bij de meeste ziekenfondsen beperkt tot specifieke doelgroepen(kinderen,adolescenten,…)

Het aantal tussenkomsten en de hoogte van het bedrag verschillen naar gelang de mutualiteit.

Ook sommige extra-legale verzekeringen van bedrijven en overheden voorzien in gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

Hieronder geef ik alvast even een overzicht van ziekenfondsen die voorzien in tussenkomsten.

Terugbetaling van psychotherapie is sedert de laatste jaren in volle evolutie omdat de doelmatigheid ervan wetenschappelijk is aangetoond.

De onderstaande lijst is enkel indicatief.  Voor een actuele stand van zaken raadpleegt U best even het ziekenfonds of Uw verzekering.

Met de Christelijke Mutualiteit heb ik een individuele overeenkomst voor behandeling aan kinderen en jongeren.


Christelijke Mutualiteit:

Tussenkomst: Per zitting wordt 50% van het betaalde honorarium terugbetaald, met een max. van 30 euro.  CM-leden met de verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75% van het betaalde honorarium terugbetaald.  Er zijn tot 6 tegemoetkomingen per lid voorzien.

Voorwaarden: Lid zijn van CM.  Jonger zijn dan 25 jaar.  De therapie gebeurt op voorschrift van een arts, via Centrum voor LeerlingenBegeleiding, via Centrum Algemeen Welzijnswerk.

De therapeut is onderworpen aan een zelfstandig statuut en voldoet aan de BTW-verplichtingen en heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Procedure: Bezorg het CM-ziekenfonds het speciaal attest van het consult bij de therapeut.  De tegemoetkoming wordt op Uw rekening overgeschreven.


Socialistische Mutualiteit:

Bond Moyson Oost-Vlaanderen:

Tegemoetkoming: De tussenkomst bedraagt 50% van de kostprijs, tot 20 euro per beurt en max. 5 beurten per jaar.

Voorwaarden: Voor leden tot 25 jaar.De terugbetaling gebeurt aan de hand van een factuur of een kwijtschrift met vermelding van het ondernemingsnummer.

Procedure: De psychotherapeut vult een beurtenkaart in die U kunt afhalen in Uw Bond Moyson-kantoor.

Na afloop van de behandeling of na 5 beurten kan U de kaart afgeven aan het loket.

Het bedrag wordt gestort op Uw rekening.


Vlaams Neutraal Ziekenfonds:

Tussenkomst: Een tegemoetkoming van10 euro per raadpleging, met een max. van 60 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden: Kinderen van 6 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 25 jaar.

Procedure: Formulier laten invullen door therapeut en indienen bij mutualiteit.


Partena:

Tussenkomst: Terugbetaling van 15 euro per sessie,met een max. van 6 sessies per jaar.

Voorwaarden: Jongeren tot en met 18 jaar.

Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen door de therapeut, met toevoeging van een kleefbriefje.Het formulier indienen bij mutualiteit.

Bezoekers
  • Total Visitors: 209502
  • Unique Visitors: 30050
  • Your IP: 3.234.245.125