U bent hier

Home » Aanbod


Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie.

Kindertherapie

         ...depressie / verlies en rouw /angsten /faalangst/sociale vaardigheidstraining / pesten en gepest worden/praat-en doegroep kinderen in echtscheidingssituaties

We gaan als het ware op ontdekkingsreis naar wat Uw kind nodig heeft om zich weer blij en prettig te voelen.

Dat is bij ieder kind anders.

Elk kind is uniek en vraagt een eigen aanpak.

Binnen mijn functie als therapeute wil ik me niet te hard gaan vasthouden aan etikettering, doch zal ik de reeds vastgestelde diagnoses respecteren en afstemmen op de therapie van Uw kind.

Vertrekkende vanuit mijn integratieve visie, zal ik trachten Uw kind te begeleiden met de meest geschikte methodieken .

Er wordt gewerkt via leerrijke,maar leuke doe-opdrachten.

Binnen speltherapie kunnen kinderen hun emoties en gedachten uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden en oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

Zo kunnen ze hun eigen wereld en omgeving op een positieve manier ervaren.

Iets oudere kinderen kunnen ook reeds hun gevoelens en angsten onder woorden brengen.

Daar het om kinderen gaat,start ik steeds vanuit een verhaaltje of een gedichtje en tracht ik meestal af te ronden met iets wat ze leuk vinden.

Het uiteindelijke doel van de therapie is om de problemen van het kind te verminderen en de situatie binnen het gezin terug leefbaar te maken.

Bij het eerste verkennende gesprek bent U als ouder aanwezig.

Wanneer U gescheiden bent,wordt er gevraagd dat elk van beide ouders met het kind op intake komt.

Dit is nodig om beide visies in kaart te brengen.

Na het intakegesprek ,komt het kind alleen in therapie.

Telkens wanneer er 4 sessies voorbij zijn,zal ik U als ouder uitnodigen voor een overlegmoment.

Ik zal U de nodige informatie verschaffen omtrent eventuele veranderingen bij Uw kind en dit trachten aan te vullen met enkele handige tools en tips voor thuis.

Jeugdtherapie

...Ik voel me depri...

...Ik ben nogal onzeker...

...Ik word vaak boos...

...Ik heb het gevoel dat niemand me begrijpt...

...Mijn vriend(in) heeft het uitgemaakt en ik kan het niet plaatsen...

...Stresssituaties / zelfbeeld / zelfvertrouwen / rouw en verlies / sociale vaardigheidstraining / assertiviteitstraining...

...praat-en doegroep tieners in echtscheidingssituaties (zie onder 'aanbod praatgroepen')

En er zijn nog zoveel andere situaties waarin je terecht kan komen en waarbij je het gevoel hebt alleen te staan met je verdriet.

Als therapeute zal ik naar jou luisteren en met jou meedenken.

Ik zal jou trachten te begrijpen vanuit je gevoelens,gedachten en jou hierbij ondersteunen.

We gaan samen op zoek naar jouw sterktes en kwaliteiten,zodat je deze kan gebruiken om je opnieuw gelukkig te voelen.

Ik nodig je uit om meer in contact te komen met je noden en verlangens...

Vanaf de eerste sessie bouwen we een vertrouwensrelatie op; dit wil zeggen dat je alles kan en mag vertellen aan mij zonder dat anderen dit te weten komen.

Uiteraard zullen je ouders vanuit hun bezorgdheid vragen hoe het met jou gaat binnen onze sessies, maar ik bespreek dan eerst met jou wat ik tegen hen zal zeggen.

Indien je jonger bent dan 16 jaar,wordt de aanmelding door je ouders gedaan.

Tijdens ons eerste gesprek mogen je ouders aanwezig zijn,zodat ik ook hun noden kan horen.

Na ons eerste gesprek mag jij kiezen of je mij vertrouwt als therapeut en met mij verder wil gaan.

Als je besluit door te gaan,maken we een volgende afspraak.

Het uiteindelijke doel is om jou de kans te geven een nieuwe verhouding te leren vinden ten opzichte van je ervaringen,
om tot aanvaarding van jezelf en de ander te komen, om bepaalde ervaringen te verwerken, om te komen tot meer zelfsturing zodat je het gevoel krijgt dat je jouw leven terug in handen kan nemen...

Bezoekers
  • Total Visitors: 209501
  • Unique Visitors: 30050
  • Your IP: 3.234.245.125