U bent hier

Home » Aanbod

Praatgroep 'rouw en verlies' onder therapeutische begeleiding van mijn man David als ervaringsdeskundige.(verder te bepalen)

De therapeutische praatgroep richt zich tot mensen met rouw-en verlieservaringen van een dierbare zoals een partner,een kind,een ouder,een vriend,…

Deze praatgroep heeft een dubbele functie;

Enerzijds is het een gelegenheid voor persoonlijke uitwisseling met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.Iedereen geeft en ontvangt afwisselend.

Hierdoor kan er een gevoel van onderlinge verbondenheid ontstaan,nl.je voelt je begrepen binnen je pijn en je verdriet.

Door het uitwisselen van ervaringen kunnen we nieuwe wegen zien om met onze pijn om te gaan.

Vanuit eigen ervaringsdeskundigheid kan men vertellen binnen een veilige groep wat het betekent om hier elke dag mee te leven, hoe men de feesten kan doorkomen en stilaan opnieuw aandacht voor de toekomst voelt groeien.

Een lotgenoot die reeds een stap verder is in het rouwproces, is vooral het levende bewijs dat herstel na een zwaar verlies mogelijk is.  Niettegenstaande de dierbare steeds een speciaal plaatsje zal innemen in het leven van de rouwende persoon.

Mijn man David zal als Bende-slachtoffer en als ervaringsdeskundige vertellen hoe hij zijn pijn leren dragen heeft en hoe hij in het dagelijkse leven geleerd heeft ermee om te gaan.

Anderzijds zal ik als psychotherapeute de praatgroep sturen, zodat iedereen de kans krijgt om zijn verlieservaring te vertellen binnen de groep(indien men dit wenst).

Ik zal U hierbij informatie aanreiken over de verschillende rouwfasen binnen een rouwproces; ik zal U als gids leiden doorheen al Uw vragen en U trachten inzicht te geven in wat U ervaart en meemaakt.

Begrijpen wat rouw is,wat rouwverwerking betekent, is zeer belangrijk voor het herstel.

Ik zal U enkele handvaten aanreiken, die zouden kunnen helpen binnen Uw verdriet,zodat het leven terug draaglijker wordt.

Praktisch:

Startdatum: verder te bepalen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk;dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

De uiterste inschrijvingsdatum is -

De kostprijs bedraagt 20 euro per avond.

Locatie:Raffelgemstraat 2 te Aalst; er zullen max. 10 leden per groep worden toegelaten om de privacy van de deelnemer zoveel mogelijk te respecteren. 

De praatgroep is toegankelijk voor alle mensen die rouwen om een dierbare( ouder,kind,partner,broer,zus,vriend,…)

De praatgroep zal van start gaan bij een min. van 6 personen.

Therapeutische praatgroep 'eenzaamheid versus verbondenheid':

Binnen mijn therapeutische praktijk kom ik zeer dikwijls in contact met mensen die zich eenzaam voelen en op zoek zijn naar verbondenheid met andere mensen.

Dit zijn mensen die vaak reeds wegen gezocht hebben om contacten te zoeken met anderen, maar niet de voldoening hebben gevonden om zich aanvaard te voelen.

Binnen onze technologische maatschappij fungeert de computer heel vaak als medium om in verbinding te komen met anderen.

Ik denk hierbij aan Facebook,Twitter,Linkedin,Netlog,…

Vertrekkende vanuit mijn therapeutische visie vind ik het zeer belangrijk dat mensen weten dat rechtstreekse contacten zoveel meer voordelen bieden.

Ik wil hen graag de kans geven om via de praatgroep 'eenzaamheid versus verbondenheid'' aan te sluiten en zo menselijke contacten en verbondenheid aan te gaan.

Binnen de praatgroep zal ik als therapeute de gesprekken sturen, zodat iedereen kan gehoord worden binnen zijn eigen verhaal.

Ik zal bepaalde therapeutische oefeningen aanreiken om dichter tegen Uw eigen behoeften en verlangens te komen.

Mijn hoofddoel is om mensen die zich eenzaam voelen, de kans te geven om binnen een veilige groep opgenomen te worden, zodat elke samenkomst kan beleefd worden als een moment om naar uit te zien!

Naast groepsgesprekken ,worden er ook regelmatig uitstappen en activiteiten gepland.

Praktisch:

Startdatum: september '13

De bijeenkomsten zullen twee/driewekelijks doorgaan op woensdagavond van 18u30 tot 20u00.

Het aantal bijeenkomsten wordt niet op voorhand vastgelegd;naargelang de vraag en de nood kan dit telkens verlengd worden.

 

Om te zorgen voor een zekere privacy naar de reeds bestaande leden toe,zal er eerst voorafgaand een intakegesprek plaatsvinden tussen U en mij.

Het is noodzakelijk dat U reeds weet wat U kan verwachten en op deze manier tracht ik een voortdurende in-en uitstap uit de groep te vermijden.

U kan steeds een afspraak maken met mij voor een intakegesprek via e-mail of telefoon.

Het intakegesprek kost 45 euro;daarna beslist U of U bij de groep wil aansluiten.

Er is een volgende instap mogelijk op woensdag 14 januari 2015.

 

De kostprijs bedraagt 20 euro per avond.

Locatie:Aalst.De plaats zal tijdig meegedeeld worden;is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

De praatgroep is toegankelijk voor iedereen die zich eenzaam voelt en nood heeft aan een luisterend oor of een leuke babbel met gelijkgestemde zielen.

Alle leeftijden zijn welkom!!

Hopelijk tot gauw!!

Nathalie

Bezoekers
  • Total Visitors: 304739
  • Unique Visitors: 52334
  • Your IP: 3.236.112.70