Nathalie Piron


'Luister naar je leven,elk moment heeft je iets te vertellen'  (F.Buechner)

Specialisaties: depressie - burnout - stress en overspannenheid - verlies- en rouwproblematiek - jongeren en hun zelfbeeld - persoonlijke groei - hoogsensitiviteit - tieners in echtscheidingssituaties...


Mijn naam is Nathalie Piron en ik ben geboren te Aalst op 15 juni 1975.

Van jongs af aan had ik het gevoel dat ik met een doel op deze wereld terecht gekomen was; mensen kunnen helpen en ondersteunen als ze het wat moeilijker hadden ,mensen kunnen horen binnen hun pijn,…

Mensen voelden dit ook aan; men deelde algauw hun levensverhalen en ik probeerde vanuit een empathische visie en een onvoorwaardelijke aanvaarding naar hen te luisteren.

Na mijn secundaire studies heb ik bewust gekozen voor de 3-jarige bachelor opleiding 'Gezinswetenschappen' te Schaarbeek.

Gezinsdynamiek en gezinsondersteuning stonden binnen deze opleiding centraal.

Ik volgde aansluitend een opleiding tot 'Contextueel denken te Schaarbeek en probeerde me alvast ook te verdiepen in psychosen en schizofrenie door het bijwonen van sessies psycho-educatie aan het Centrum Sint-Jan Baptist te Zelzate.

Het werd voor mij steeds duidelijker dat ik mensen individueel wou begeleiden binnen mijn eigen therapeutische praktijk.

Mijn zoektocht naar de meest geschikte therapie-opleiding was begonnen.

Bij het bekijken van de verscheidene therapeutische stromingen, had ik steeds het gevoel dat ik niet wou kiezen tussen cognitieve, psychodynamische en gedragstherapeutische opleidingen.

Het leek me allemaal interessant en bruikbaar in functie van de noden van de cliënt en wist daardoor niet dewelke ik moest kiezen.

Toen ik kennis maakte met de 'Academie voor Integratieve Psychologie' te Gent, had ik het gevoel aangekomen te zijn bij de therapeutische stroming dewelke ik wou gebruiken binnen mijn praktijk.

Integratieve psychologie is een allesomvattend geheel van de verschillende stromingen en zienswijzen binnen de psychotherapie, met als groot voordeel dat de cliënt op een gepaste en unieke wijze zal ondersteund worden naargelang de problematiek.

Na het volbrengen van mijn 4-jarige therapeutenopleiding onder supervisie van Dr. Roose ,startte ik in 2009 mijn thuispraktijk.

Vanuit mijn leergierigheid en even grote gedrevenheid om mensen steeds beter te kunnen ondersteunen binnen hun proces, is en blijft het een must om steeds nieuwe opleidingen en bijscholingen te volgen.

Om jongeren nog beter te kunnen begeleiden binnen hun weg naar volwassenheid, volgde ik bijkomend de 1-jarige opleiding 'Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie' .

Jongeren kunnen reeds bij mij terecht voor diverse problematieken of groeiblokkades (lees meer onder jeugdtherapie).

Naast therapie aan volwassenen is het voor mij ook een hele verrijking om ouderen therapeutisch te kunnen begeleiden, binnen hun eigen omgeving en binnen rusthuizen (lees meer onder therapie aan volwassenen).

Verder kan U ook kennismaken met de diverse therapiegroepen .

De exacte datum zal tijdig vermeld worden onder 'aanbod '.


Ik kijk er alvast naar uit U te ontmoeten!


Met vriendelijke groet ,

Nathalie Piron


 

Ik hanteer enkel het Nederlands binnen mijn therapeutische gesprekken.

Ik ben onderworpen aan de deontologische code opgemaakt en voorgeschreven door de Vlaamse Vereniging voor Integratieve Psychologie voor de Integratieve psychotherapeuten.

U kan deze deontologische code raadplegen via onderstaande link:

http://psy.cc/0150.htm


Ik ben houder van het ECP-certificaat ( The European Certificate of Psychotherapy)
David Van de Steen    Verlies - en rouwconsulent


                          ' We schilderen verder met de kleuren die onze dierbaren ons leerden '

                                                                          Specialisatie :verlies-en rouwsituaties (echtscheidingssituaties ,ziekte ,overlijden dierbare ) bij kinderen ,adolescenten en volwassenen .


Mijn naam is David Van de Steen en ik ben geboren te Aalst op 6 maart 1976.

Ik ben de echtgenoot van Nathalie Piron.

Uit eigen ervaringen van pijn en lijden en een gemis aan een leidende hand , is mijn interesse gegroeid om mensen binnen rouwprocessen te begeleiden.

Wanneer we in ons leven geconfronteerd worden met het verlies van onze dierbaren , is dit vaak moeilijk te plaatsen.

Vanuit een houding van ervaringsdeskundigheid aangevuld met een gespecialiseerd opleiding 'verlies - en rouwconsulent ' , zal ik samen met U op zoek gaan naar een nieuw pad binnen Uw leven , waarbij verbondenheid met de dierbare centraal blijft staan.

De weg bij verdriet en verlies is moeilijk , maar niet onoverwinnelijk...Adres : Raffelgemstraat 2

            9300 Aalst

            davidvandesteen@gmail.com

                                                     


 Dit is mijn autobiografie als 'overlever van de Bende van Nijvel '.

                                                           Het boek is verkrijgbaar in onze praktijk tegen 10 euro.START ROUWGROEP :STEUNGROEP ROND VERLIES VAN EEN DIERBARE -STARTDATUM (wordt tijdig meegedeeld)

Begeleiding door Nathalie Piron (Integratief psychotherapeute) en David Van de Steen (ervaringsdeskundige , verlies-en rouwconsulent).

Data bijeenkomsten : -

Adres (praktijk ) : Raffelgemstraat 2     9300 Aalst

Aantal deelnemers :min. 4 ,max. 8

Graag inschrijving voor - op e-mail :nathaliepiron@hotmail.com of nathalie@psychotherapieaalst.be

De sessies bedragen 35 euro per avond (120 min.) en worden de avond zelf afgerekend.

De groep is gemengd ,dwz. dat eenieder welkom is ; mannen en vrouw, jongere en oudere mensen, mensen bij wie het verlies recent of lang geleden is, mensen dewelke iemand hebben verloren door zelfdoding.

Wat mag je verwachten ?

Hoe meer iets of iemand voor ons betekent, hoe ingrijpender ons leven door elkaar wordt geschud.

Onze plannen voor de toekomst, de manier waarop we naar de wereld kijken, onze dromen over relaties, het beeld dat we over onszelf hebben ...

niets blijft nog overeind...

Binnen een veilige, besloten groep ons verhaal aan elkaar kunnen vertellen kan een gevoel van (h)erkenning, bevestiging, troost en steun geven.

De fasen van een rouwproces leren herkennen en toetsen aan eigen ervaringen; leren verwoorden van de pijn en het lijden kan helpend zijn om geleidelijk aan wat meer ademruimte te creëren...

Samen zoeken naar manieren om met rouw om te gaan via creatieve vormen (muziek,gedichten,visualisatie,...)


 


Bezoekers
  • Total Visitors: 304743
  • Unique Visitors: 52336
  • Your IP: 3.236.112.70